Book review Poland: Wysokie ryzyko daje niskie zyski

"Nie ma prostej liniowej zależności między ryzykiem a zyskiem na rynkach akcji. Najbardziej ryzykowne akcje są najmniej zyskowne – piszą Pim Van Vliet i Jen De Koning we właśnie wydanej książce „High Returns form Low Risk. A Remarkable Stock Market Paradox”. Wysokie ryzyko – wysokie zyski, niskie ryzyko – niskie zyski to zasada, która wydaje się być tak oczywista jak to, że ziemia jest okrągła. Jednak autorzy książki (jej polski tytuł to „Wysokie zyski z niskiego ryzyka. Niesamowity paradoks giełdy”) postanowili ją sprawdzić. Wzięli do analizy dane z amerykańskiej giełdy od stycznia 1926 r. do grudnia 2014 r. "


Koop 'De Conservatieve belegger' bij:


Buy: High Returns from Low Risk: A remarkable Stock Market Paradox:


Kaufen: High Returns from Low Risk: Der Weg zum eigenen stabilen Aktien-Portfolio:


Acheter: Un paradoxe financier étonnant: Le lièvre et la tortue


Comprar: El pequeño libro de los altos rendimientos con bajo riesgo